Napisz do nas,
poradzimy!
Dziękujemy,
Już wkrótce skontaktujemy
sie z Tobą!

Odszkodowania
za wypadki za granicą

Polscy obywatele, którzy doznali obrażeń ciała w wyniku wypadków mogą występować o odszkodowania w Polsce lub na terenie kraju, gdzie do wypadku doszło. Efekty uzyskanego odszkodowania w obydwu przypadkach są identyczne ! Mniej problemów i zdecydowanie taniej jest przeprowadzić ten proces w Polsce. Umożliwiono to nam wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Wypadek komunikacyjny we Włoszech

Polacy dużo podróżują po Włoszech, ale także tu pracują. Biorąc udział w wypadkach komunikacyjnych – jeśli tylko nie są sprawcami – mają prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Dla udokumentowania roszczenia o odszkodowanie musi być sporządzony opis okoliczności zajścia wypadku (art.148 ust.2 k.u.p) oraz informacje dotyczące poszkodowanego, tj. jego wiek, wykonywany zawód, uzyskiwany dochód, doznane obrażenia. Ponadto należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o zakończeniu rekonwalescencji z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz oświadczenie, że poszkodowany nie będzie dochodził żadnych praw z tytułu dalszych świadczeń (art.142 ust.2 k.u.p.). W przypadkach, gdy mamy do czynienia ze śmiercią należy dołączyć kopię aktu zgonu. Z roszczeniem należy wystąpić do 2 lat lub 5 – w pewnych sytuacjach.


Przy szkodzie osobowej występują 3 składowe:


  • szkoda biologiczna
  • szkoda moralna
  • szkoda egzystencjalna

Poszkodowany o odszkodowanie może wystąpić za pośrednictwem polskiego biura. Pozasądowe koszty reprezentacji są często refundowane.

Komu należne odszkodowanie ?

Uczestnicy wypadku komunikacyjnego:


  • pasażerowie,
  • kierowcy - poszkodowani
  • piesi i rowerzyści - poszkodowani

Za co odszkodowanie ?

Za poniesione i przyszłe (w pewnych sytuacjach) koszty i straty. Za obrażenia. Dokumentacja medyczna przygotowana w określony sposób.

Co robić w razie wypadku ?

Bezwzględnie wezwać Policję. Oświadczenie sprawca może być kwestionowane. Włoski Fundusz Gwarancyjny (FONDO DI GARANZIA) przyjmuje odpowiedzialność w sytuacjach, gdy sprawca nie jest znany, zbiegł z miejsca wypadku i innych.


Incidente stradale e sul lavoro e sul lavoro. Italia.

I polacchi, che sono stati coinvolti in un incidente stradale in Italia o in un incidente sul lavoro hanno diritto al risarcimento. Offriamo ai Polacchi di ottenere i risarcimenti senza costi iniziali e senza uscire da casa.