Napisz do nas,
poradzimy!
Dziękujemy,
Już wkrótce skontaktujemy
sie z Tobą!

Odszkodowania
za wypadki za granicą

Polscy obywatele, którzy doznali obrażeń ciała w wyniku wypadków mogą występować o odszkodowania w Polsce lub na terenie kraju, gdzie do wypadku doszło. Efekty uzyskanego odszkodowania w obydwu przypadkach są identyczne ! Mniej problemów i zdecydowanie taniej jest przeprowadzić ten proces w Polsce. Umożliwiono to nam wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Wypadek komunikacyjny w Belgii

Polacy już od lat przebywają na terenie Belgii - turystycznie lub w pracy. Biorąc udział w wypadkach komunikacyjnych mają prawa do odszkodowania z polisy sprawcy. Jeśli ubezpieczyciel jest polski – sprawa jest analogiczna jak wypadek na terenie Polski. Inaczej jest jeśli ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest belgijski. Poszkodowany ma wówczas 2 drogi do uzyskania odszkodowania:


  • sądownie w Belgii, wynajmując pełnomocnika, z wymogiem poniesienia ‘z góry’ kosztów na rzecz tamtejszego adwokata
  • lub polubownie w Polsce, poprzez reprezentanta ubezpieczyciela sprawcy – bez kosztów ‘z góry’, bez bariery językowej, z możliwością skorzystania z pomocy Wydziału Konsularnego w Brukseli oraz często bez kosztów urzędowych.

Oferujemy Państwu drogę polubowną – bardziej komfortową i bezpieczniejszą po odszkodowanie. Jest to droga bez stawiennictwa przed sądem belgijskim i bez kosztów sądowych. Wybór należy do Państwa !

Komu należne odszkodowanie ?

Uczestnicy wypadku komunikacyjnego:


  • pasażerowie,
  • kierowcy - poszkodowani
  • piesi i rowerzyści - poszkodowani

Za co odszkodowanie ?

Składniki odszkodowania, pomocne przy szacowaniu szkody wymienione są w Tabeli indykacyjnej (TABLEAU INDICATIF - FCGA - GMWF). Nakreśla ona kierunek dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz precyzuje rolę Belgijskiego Fundusz Gwarancyjnego (Fonds Commun de Garantie Automobile).

Żądanie o odszkodowanie najlepiej aby wynikało z udokumentowanych kosztów i strat. Ich szacowanie jest możliwe, ale nie jest korzystne. Katalog takich szkód zawarty jest w Tabeli indykacyjnej.

Drugi elementem są szkody moralne (nie wymierne). Wykazuje się je w oparciu o zgromadzoną opisową dokumentację medyczną.

Co robić w razie wypadku ?

Bezwzględnie wezwać Policję. Dochodzenie musi wykazać brak winy uczestnika wypadku. Pasażer – jak wiadomo – z zasady będzie poszkodowanym. Nie czekając na zakończenie dochodzenia wskażemy jakie pozostałe elementy odszkodowania będzie można wykorzystać. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.


Accident de la route et accident de travail en Belgique.

Les Polonais ayant subi un accident de la route sur le territoire belge ou un accident du travail ont droit à des dédommagements. Nous proposons aux Polonais de les aider à obtenir ces dommages et intérêts sans coûts préliminaires et sans quitter leur domicile.